Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

flag

Bản dịch

cờ, lá cờ

The
colors
of
the
flag
are
red
and
white
.

Những màu sắc của lá cờ là màu đỏ và màu trắng.

Có 8 lời bình

The
soldier
runs
with
the
flag
.

Người lính chạy với lá cờ.

Có 3 lời bình

He
has
a
flag
.

Anh ấy có một lá cờ.

Có 12 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu