Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

five

Bản dịch

năm

I
work
until
five
today
.

Tôi làm việc cho đến năm giờ ngày hôm nay.

Có 8 lời bình

I
have
two
cats
and
five
fish
.

Tôi có hai con mèo và năm con cá.

Có 16 lời bình

We
are
five
brothers
.

Chúng tôi là năm anh em.

Có 4 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu