Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

fit

Bản dịch

vừa vặn

These
shoes
do
not
fit
me
.

Những chiếc giày này không vừa với tôi.

Có 4 lời bình

This
skirt
does
not
fit
me
.

Cái váy này không vừa với tôi.

Có 4 lời bình

You
do
not
fit
.

Bạn không thích hợp.

Có 8 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu