Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

fish

Bản dịch

cá, con cá, món cá

The
men
eat
fish
.

Những người đàn ông ăn .

Có 5 lời bình

It
is
a
fish
.

Nó là một con cá.

Có 14 lời bình

I
eat
fish
.

Tôi ăn .

Có 15 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu