Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

first

Bản dịch

đầu tiên, thứ nhất

I
see
Buddha
for
the
first
time
.

Tôi nhìn thấy Phật lần đầu tiên.

Có 10 lời bình

My
first
wife

Người vợ đầu của tôi

Có 13 lời bình

The
first
generation

Thế hệ đầu tiên

Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu