Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

fire

Bản dịch

lửa, ngọn lửa, cơn lửa

We
put
out
the
fire
.

Chúng tôi đã dập tắt lửa.

Có 4 lời bình

I
do
not
like
fire
.

Tôi không thích lửa.

Có 3 lời bình

We
need
fire
.

Chúng ta cần lửa.

Có 3 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu