Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

finished

Bản dịch

đã kết thúc, đã hoàn thành, đã hoàn tất

Chia động từ của finish

Yesterday
I
finished
the
job
.

Hôm qua tôi đã làm xong công việc.

Có 15 lời bình

Have
you
finished
the
book
?

Bạn đã kết thúc cuốn sách chưa ?

Có 12 lời bình

The
class
finished
.

Lớp học đã kết thúc.

Có 6 lời bình

Tất cả thể động từ của finish

ngôihiện tạiquá khứ
Ifinishfinished
he/she/itfinishesfinished
you/we/theyfinishfinished

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu