Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

finish

Bản dịch

hoàn tất, hoàn thành, kết thúc

The
lawyers
are
not
going
to
finish
this
week
.

Những người luật sư sẽ không làm xong trong tuần này.

Có 8 lời bình

I
am
going
to
finish
reading
this
letter
.

Tôi sẽ hoàn thành việc đọc lá thư này.

Có 4 lời bình

We
are
going
to
finish
eating
.

Chúng tôi sẽ ăn xong.

Có 3 lời bình

Tất cả thể động từ của finish

ngôihiện tạiquá khứ
Ifinishfinished
he/she/itfinishesfinished
you/we/theyfinishfinished

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu