Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

finger

Bản dịch

ngón tay

Do
you
see
this
finger
?

Bạn có thấy ngón tay này không?

Có 7 lời bình

A
man
has
ten
fingers
.

Một người đàn ông có mười ngón tay.

Có 10 lời bình

Do
you
see
this
finger
?

Bạn có thấy ngón tay này không?

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu