Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

fine

Bản dịch

khoẻ, ổn, khỏe

I
am
fine
,
thank
you
.

Tôi khỏe, cảm ơn bạn.

Có 186 lời bình

I
am
not
fine
.

Tôi không khoẻ.

Có 31 lời bình

I
am
fine
.

Tôi khỏe.

Có 12 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu