Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

final

Bản dịch

cuối, cuối cùng

We
are
at
the
final
stage
.

Chúng tôi đang ở giai đoạn cuối.

Có 10 lời bình

What
is
your
final
answer
?

Đáp án cuối cùng của bạn là gì?

Có 34 lời bình

It
is
the
final
season
.

Nó là mùa cuối cùng.

Có 55 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu