Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

film

Bản dịch

phim, bộ phim

His
film
won
an
award
.

Bộ phim của anh ấy đã giành được một giải thưởng.

Có 5 lời bình

I
went
with
my
husband
to
see
that
film
.

Tôi đã đi với chồng của mình để xem bộ phim đó.

Có 1 lời bình

Thank
you
for
seeing
my
film
.

Cảm ơn các bạn vì xem bộ phim của tôi.

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu