Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

fifty

Bản dịch

năm mươi

She
has
fifty
dresses
.

Cô ấy có năm mươi cái đầm.

Có 33 lời bình

There
are
over
fifty
newspapers
.

Có trên năm mươi tờ báo .

Có 4 lời bình

In
fifty
years

Trong vòng năm mươi năm

Có 16 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu