Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

field

Bản dịch

cánh đồng, lĩnh vực

The
field
is
green
.

Cánh đồng thì màu xanh lá.

Có 2 lời bình

We
run
through
the
fields
.

Chúng tôi chạy xuyên qua những cánh đồng.

Có 5 lời bình

The
family
works
in
the
fields
.

Gia đình làm việc ở những cánh đồng.

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu