Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

few

Bản dịch

ít, ít (danh từ đếm được và không đếm được)

They
have
a
few
books
.

Họ có một vài cuốn sách.

Có 11 lời bình

A
few
minutes
pass
.

Một vài phút trôi qua.

Có 22 lời bình

The
kitchen
has
few
plates
.

Nhà bếp có ít cái đĩa.

Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu