Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

feels

Bản dịch

thấy, cảm thấy

Chia động từ của feel

She
feels
well
.

Cô ấy cảm thấy tốt.

Có 5 lời bình

He
feels
it
.

Anh ấy cảm thấy nó.

Có 13 lời bình

It
just
feels
wrong
.

Điều đó có vẻ sai.

Có 9 lời bình

Tất cả thể động từ của feel

ngôihiện tạiquá khứ
Ifeelfelt
he/she/itfeelsfelt
you/we/theyfeelfelt

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu