Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

feel

Bản dịch

thấy, cảm thấy

I
feel
sorry
for
the
boy
.

Tôi cảm thấy tiếc cho cậu bé.

Có 39 lời bình

We
feel
fine
.

Chúng tôi cảm thấy ổn.

Có 6 lời bình

I
feel
it
.

Tôi cảm thấy nó.

Có 39 lời bình

Tất cả thể động từ của feel

ngôihiện tạiquá khứ
Ifeelfelt
he/she/itfeelsfelt
you/we/theyfeelfelt

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu