Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

february

Bản dịch

tháng Hai

January
and
February
are
months
of
the
year
.

Tháng Một và tháng Hai là những tháng trong năm.

Có 77 lời bình

February
and
March
are
months
of
the
year
.

Tháng Hai và tháng Ba là những tháng trong năm.

Có 23 lời bình

February
,
March
and
April

Tháng Hai, tháng Ba và tháng Tư

Có 34 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu