Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

father

Bản dịch

bố, cha, ba

As
they
say
,
like
father
,
like
son
.

Như họ nói, cha nào con nấy.

Có 13 lời bình

He
and
my
father
are
brothers
.

Ông ấy và bố tôi là anh em.

Có 34 lời bình

How
is
your
father
?

Bố của bạn có khỏe không?

Có 27 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu