Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

farmer

Bản dịch

nông dân

My
father
is
a
farmer
.

Bố tôi là một nông dân.

Có 13 lời bình

I
am
a
farmer
.

Tôi là một nông dân.

Có 16 lời bình

They
are
not
farmers
.

Họ không phải là những nông dân.

Có 23 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu