Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

farm

Bản dịch

nông trại, trang trại, đồn điền

The
whole
family
works
on
a
farm
.

Cả gia đình làm việc trên một nông trại.

Có 1 lời bình

He
goes
to
the
farm
.

Anh ấy đi đến trang trại.

Có 4 lời bình

They
like
the
farm
.

Họ thích trang trại.

Có 8 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu