Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

far

Bản dịch

xa

We
are
still
far
from
there
.

Chúng tôi còn ở xa chỗ đó.

Có 8 lời bình

Is
it
far
from
here
?

Nó có xa đây không?

Có 12 lời bình

Far
from
here

Cách xa đây

Có 20 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu