Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

famous

Bản dịch

nổi tiếng

My
brother
is
a
famous
artist
.

Anh trai tôi là một nghệ sĩ nổi tiếng.

Có 7 lời bình

My
dad
is
a
famous
lawyer
.

Bố tôi là một luật sư nổi tiếng.

Có 23 lời bình

I
am
a
famous
actor
.

Tôi là một diễn viên nổi tiếng.

Có 28 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu