Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

fall

Bản dịch

thu, mùa thu, ngã

He
will
fall
in
love
with
her
.

Anh ấy sẽ yêu chị ấy.

Có 9 lời bình

She
will
fall
down
.

Cô ấy sẽ rơi xuống.

Có 11 lời bình

They
will
fall
in
love
with
each
other
.

Họ sẽ yêu nhau.

Có 2 lời bình

Tất cả thể động từ của fall

ngôihiện tạiquá khứ
Ifallfell
he/she/itfallsfell
you/we/theyfallfell

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu