Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu
  1. Từ điển
  2. fall

fall

Bản dịch

thu, mùa thu, ngã

He
will
fall
in
love
with
her
.

Anh ấy sẽ yêu chị ấy.

Có 9 lời bình

She
will
fall
down
.

Cô ấy sẽ rơi xuống.

Có 11 lời bình

They
will
fall
in
love
with
each
other
.

Họ sẽ yêu nhau.

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu