Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

fail

Bản dịch

thất bại, trượt, rớt

I
remember
the
times
when
you
fail
.

Tôi nhớ những lần khi bạn thất bại.

Có 6 lời bình

I
know
why
you
fail
.

Tôi biết tại sao bạn thất bại.

Có 25 lời bình

Pass
or
fail
?

Đậu hay trượt?

Có 34 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu