Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị:Tiếng Việt
Bắt đầu

eye

Bản dịch

mắt

The
eyes
are
like
stars
.

Những đôi mắt thì như những ngôi sao.

Có 4 lời bình

Do
not
shut
your
eyes
.

Đừng nhắm đôi mắt của bạn.

Có 7 lời bình

Where
are
your
eyes
?

Đôi mắt của bạn ở đâu?

Có 32 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu