Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

exit

Bản dịch

lối ra, lối thoát

He
goes
through
the
exit
.

Anh ta đi qua lối ra .

Có 7 lời bình

The
exit
is
to
the
right
.

Lối ra ở bên phải .

Có 8 lời bình

Where
is
the
exit
?

Lối ra thì ở đâu?

Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu