Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

exist

Bản dịch

tồn tại

Does
it
really
exist
?

Nó có thật sự tồn tại không?

Có 6 lời bình

That
car
does
not
exist
.

Chiếc xe đó không tồn tại.

Có 8 lời bình

Do
we
exist
?

Chúng ta có tồn tại không?

Có 8 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu