Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

exercises

Bản dịch

tập thể dục

She
exercises
in
the
morning
.

Cô ấy tập thể dục vào buổi sáng.

Có 8 lời bình

He
exercises
every
day
.

Anh ấy tập thể dục hàng ngày.

Có 6 lời bình

The
family
exercises
.

Gia đình tập thể dục.

Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu