Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

exactly

Bản dịch

chính xác, đúng

We
have
exactly
a
minute
.

Chúng tôi có chính xác một phút.

Có 23 lời bình

The
boy
is
exactly
like
you
.

Cậu bé giống bạn như đúc.

Có 17 lời bình

Exactly
!

Chính xác!

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu