Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

even

Bản dịch

thậm chí

I
do
not
even
have
a
brother
.

Tôi thậm chí không có một người anh trai.

Có 18 lời bình

He
does
not
even
have
clothes
.

Anh ta thậm chí không có quần áo.

Có 39 lời bình

Yes
,
even
him

Vâng, ngay cả anh ấy

Có 13 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu