Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

established

Bản dịch

đã lập, đã thành lập, đã thiết lập

Chia động từ của establish

Do
you
know
how
they
had
established
it
?

Bạn có biết họ đã thành lập nó như thế nào không?

Có 5 lời bình

The
judge
had
established
the
order
.

Thẩm phán đã thiết lập trật tự .

Có 6 lời bình

I
had
established
a
new
record
.

Tôi đã lập một kỉ lục mới .

Có 18 lời bình

Tất cả thể động từ của establish

ngôihiện tạiquá khứ
Iestablishestablished
he/she/itestablishesestablished
you/we/theyestablishestablished
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu