Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

entry

Bản dịch

lối vào, mục, sự ghi vào

How
much
is
entry
to
the
zoo
?

Giá vào sở thú là bao nhiêu?

Có 7 lời bình

Only
one
entry
per
person

Chỉ một mục cho mỗi người

Có 22 lời bình

I
see
the
entry
.

Tôi nhìn thấy lối vào.

Có 11 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu