Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

entrance

Bản dịch

lối vào, cổng vào, sự đi vào

On
Tuesdays
the
entrance
is
free
.

Vào những ngày thứ ba, cổng vào được miễn phí.

Có 4 lời bình

Do
you
see
the
entrance
to
the
park
?

Bạn có thấy lối vào công viên không ?

Có 5 lời bình

I
see
you
from
the
entrance
.

Tôi thấy bạn từ lối vào .

Có 22 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu