Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

engineer

Bản dịch

kỹ sư

He
is
the
engineer
,
she
is
the
architect
.

Anh ấy là kỹ sư, cô ấy là kiến trúc sư.

Có 84 lời bình

My
brother
is
an
engineer
.

Anh trai tôi là một kỹ sư.

Có 30 lời bình

My
father
is
an
engineer
.

Ba tôi là một kĩ sư.

Có 16 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu