Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

engine

Bản dịch

động cơ, công cụ, dụng cụ

I
have
a
wheel
and
an
engine
.

Tôi có một cái bánh xe và một cái động cơ.

Có 14 lời bình

The
red
string
is
for
the
engine
.

Sợi dây màu đỏ là dành cho động cơ.

Có 13 lời bình

My
engine
is
not
perfect
.

Động cơ của tôi thì không hoàn hảo.

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu