Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

ends

Bản dịch

kết thúc, chấm dứt

Chia động từ của end

A
meal
ends
with
coffee
.

Một bữa ăn kết thúc với cà phê.

Có 18 lời bình

April
ends
today
.

Tháng tư kết thúc vào hôm nay.

Có 39 lời bình

Summer
ends
today
.

Mùa hè kết thúc hôm nay.

Có 27 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu