Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

emergency

Bản dịch

khẩn cấp, trường hợp khẩn cấp

In
case
of
emergency
,
call
the
police
.

Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi cho công an.

Có 2 lời bình

We
have
an
emergency
.

Chúng ta có một trường hợp khẩn cấp.

Có 16 lời bình

This
is
an
emergency
!

Đây là một trường hợp khẩn cấp!

Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu