Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

eleven

Bản dịch

mười một

I
study
from
eight
to
eleven
.

Tôi học từ tám giờ đến mười một giờ.

Có 5 lời bình

I
go
to
bed
at
eleven
.

Tôi đi ngủ lúc mười một giờ.

Có 3 lời bình

Eleven
at
night

Mười một giờ đêm

Có 4 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu