Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

elephants

Bản dịch

voi, những con voi

The
elephants
eat
bread
.

Những con voi ăn bánh mì.

Có 80 lời bình

The
elephants
drink
water
.

Những con voi uống nước.

Có 102 lời bình

The
elephants

Những con voi

Có 77 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu