Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

elephant

Bản dịch

voi, con voi

The
man
has
an
elephant
.

Người đàn ông có một con voi.

Có 10 lời bình

I
have
an
elephant
.

Tôi có một con voi.

Có 34 lời bình

The
elephant
drinks
water
.

Con voi uống nước.

Có 17 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu