Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

eighty

Bản dịch

tám mươi, 80

We
see
over
eighty
enemies
from
the
tower
.

Chúng tôi thấy trên 80 kẻ thù từ tòa tháp.

Có 2 lời bình

For
her
,
it
is
eight
or
eighty
.

Đối với cô ấy, nó là tám hoặc tám mươi.

Có 4 lời bình

I
have
eighty
shirts
.

Tôi có tám mươi cái áo.

Có 15 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu