Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

eighteen

Bản dịch

mười tám

My
son
is
only
eighteen
.

Con trai của tôi chỉ mới mười tám tuổi.

Có 15 lời bình

They
live
for
eighteen
months
.

Họ sống trong mười tám tháng.

Có 2 lời bình

I
have
eighteen
horses
.

Tôi có mười tám con ngựa.

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu