Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

effort

Bản dịch

nỗ lực, sự cố gắng, công sức

She
wrote
the
document
with
very
little
effort
.

Cô ấy đã viết văn bản với rất ít nỗ lực .

Có 3 lời bình

Thank
you
for
your
effort
.

Cảm ơn sự nỗ lực của bạn.

Có 12 lời bình

Success
is
the
result
of
your
efforts
.

Sự thành công là kết quả của những nỗ lực của bạn.

Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu