Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

edition

Bản dịch

phiên bản, ấn bản

I
have
today
's
edition
.

Tôi có ấn bản của ngày hôm nay.

Có 7 lời bình

The
edition

Phiên bản

Có 7 lời bình

I
have
today
's
edition
.

Tôi có ấn bản của ngày hôm nay.

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu