Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị:Tiếng Việt
Bắt đầu

eats

Bản dịch

The
man
eats
the
apple
.

Người đàn ông ăn quả táo.

Có 44 lời bình

He
eats
an
apple
.

Anh ấy ăn một quả táo.

Có 5 lời bình

He
eats
bread
.

Anh ấy ăn bánh mì.

Có 72 lời bình

Tất cả thể động từ của eat

ngôihiện tạiquá khứ
Ieatate
he/she/iteatsate
you/we/theyeatate

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu