Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

eaten

Bản dịch

Have
you
eaten
today
?

Bạn đã ăn hôm nay chưa?

Có 6 lời bình

I
have
never
eaten
chicken
.

Tôi chưa bao giờ ăn .

Có 13 lời bình

You
have
already
eaten
.

Bạn đã ăn rồi.

Có 13 lời bình

Tất cả thể động từ của eat

ngôihiện tạiquá khứ
Ieatate
he/she/iteatsate
you/we/theyeatate

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu