Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

eat

Bản dịch

ăn

I
eat
an
apple
.

Tôi ăn một quả táo.

Có 10 lời bình

Eat
an
apple
!

Ăn một quả táo đi!

Có 132 lời bình

I
eat
.

Tôi ăn.

Có 50 lời bình

Tất cả thể động từ của eat

ngôihiện tạiquá khứ
Ieatate
he/she/iteatsate
you/we/theyeatate

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu