Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

easily

Bản dịch

một cách dễ dàng

I
run
easily
with
the
black
shoes
.

Tôi chạy một cách dễ dàng với đôi giày màu đen.

Có 5 lời bình

He
reads
easily
.

Anh ta đọc một cách dễ dàng.

Có 26 lời bình

She
sleeps
easily
.

Cô ta ngủ một cách dễ dàng.

Có 43 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu